CMAS P1

Laitesukelluksen peruskurssilla opetellaan laitesukeltamisen perustiedot ja –taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee sukeltaakseen ohjatusti esim. sukellusseuran leireillä ja sukelluskeskusten järjestämillä retkillä. Kurssin pääpaino on sukeltamisen käytännöllisten perustaitojen opettelussa sekä sukellusturvallisuudessa.

Laitesukelluksen peruskurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiudet suoranoususukellusten tekemiseen enintään 15-20 metrin syvyysalueelle, edellyttäen että sukellusolosuhteet ovat vastaavat tai paremmat kuin missä kurssi on järjestetty. Sukeltajaliiton jäsenseurojen järjestämillä kursseilla jokainen oppilas saa peruskurssin oppilasmateriaalisalkun, johon sisältyy mm. oppikirja, nousutaulukko ja sukelluspäiväkirja.

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen peruskurssi täyttää kansainvälisesti sekä CMAS P1-koulutusstandardin että NAUI Scuba Diver -koulutusstandardin vaatimukset. Mikäli kurssin vastuukouluttajalla on CMAS:n laitesukelluskouluttajakortti, hän hakee oppilaille CMAS P1 -kortit. Vastuukouluttaja, jolla on NAUI:n laitesukelluskouluttajakortti hakee vastaavasti oppilaille NAUI Scuba Diver -kortit. Delffiineissä noudatetaan 15 vuoden vähimmäisikää vaikka sukeltajaliitto ry:n säännöt mahdollistavat jo 12 vuotta täyttäneiden koulutuksen. Mikäli samasta perheestä osallistuu kurssille täysi-ikäisiä ja alle 15-vuotiaita, voidaan asiaa katsoa tapauskohtaisesti uudestaan. Alle 15-vuotiaat voivat kuitenkin sukeltaa avovedessä ainoastaan täysi-ikäisen laitesukeltajan parina.

Kurssin sisältö

 • teoriaopetuksen
 • allasharjoitukset
 • uimahallimaksut
 • oppimateriaalin
 • loppukokeen
 • 5 avovesisukellusta
 • kurssilla tarvittavat paineilmalaitteet
 • seuran liittymismaksun
 • seuran jäsenmaksun kuluvalle vuodelle

Kurssin kesto

 • teoriaa 10 tuntia
 • allasharjoittelua 10 tuntia
 • teoriakoe
 • avovesileiri (yleensä viikonloppu)

Kurssin hyväksytyn läpäisemisen edellytykset

 • kurssiohjelman kaikkien osa-alueiden hyväksytty läpäiseminen
 • kurssin järjestäjää kohtaan olevien taloudellisten velvoitteiden täyttäminen

Seuraava kurssi järjestetään kysynnän mukaan.

Lisätiedot kurssista ja ilmoittautumiset koulutusvastaavalle