CMAS P3 Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi

Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on perusteellisemmat tiedot sukellukseen liittyvästä teoriasta ja hyvä sukelluksellinen yleissivistys. Kurssi antaa hyvän pohjan esimerkiksi kouluttajakoulutukseen pyrkivälle sukeltajalle.

Sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista, on syventävän jatkokoulutuksen saaneella sukeltajalla laaja näkemys. Hän ymmärtää erikoiskurssien tarpeen ja tärkeyden ja tietää, mitä etua niiden suorittamisesta on. Kurssin jälkeen suurin sallittu sukellussyvyys on 40 m.

Kurssin pääsyvaatimuksena on joko CMAS P2- tai NAUI Advanced Scuba Diver-kortti tai vastaava muun kansainvälisesti hyväksytyn koulutusjärjestön kortti.

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen syventävä jatkokurssi täyttää kansainvälisesti sekä CMAS P3-koulutusstandardin että NAUI Master Scuba Diver-koulutusstandardin vaatimukset. MikälI kurssin vastuukouluttajalla on CMAS:n laitesukelluskouluttajakortti hän hakee kurssin hyväksytysti suorittanelle oppilaille CMAS P3-kortit. Vastuukouluttaja, jolla on NAUI:n laitesukelluskouluttajakortti hakee vastaavasti oppilaille NAUI Master Scuba Diver-kortit.

Kurssin kesto

  • teoriaa 10 tuntia + teoriakoe
  • avovesiharjoitukset