CMAS Nitrox Diver

Nitrox-sukeltamisessa käytetään paineilman sijasta kaasuseosta, joka sisältää enemmän happea. Nitrox mahdollistaa erityisesti 20-40m syvyysalueella pidemmät pohja-ajat. Ero on vielä suurempi, jos tehdään peräkkäisiä sukelluksia. Toisaalta nitroksilla voi sukeltaa vastaavan pituisia sukelluksia kuin paineilmalla, jolloin sukeltajantaudin riski pienenee merkittävästi ja sukeltaminen on siten turvallisempaa.

Turvallinen nitrox-sukeltaminen edellyttää asianmukaista koulutusta. CMAS Nitrox Diver -kurssiin kuuluu:

Kurssi tehdään pääosin omatoimisena verkko-opiskeluna. Sen lisäksi on yhden iltapäivän käytännön harjoitukset.

Kurssin osallistumisvaatimukset:

Delfiinien täyttöasemalla on mahdollista tehdä nitroksitäyttöjä, mutta se edellyttää asianmukaista koulutusta (esim. CMAS Gas Blender) ja perehdytystä.

Delfiinit järjestää jatkuvasti jäsenilleen Nitrox-koulutusta tarpeen mukaan.  Lisätietoja saat koulutusvastaavalta.